Wijzigingen in de statuten van een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een stichting of vereniging kunnen alleen plaatsvinden door middel van een notariële akte van statutenwijziging.  De statuten zijn de grondregels die aan de basis van een rechtspersoon (zoals de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en stichting ) liggen. In de statuten moeten allerlei belangrijke zaken worden vastgelegd, zoals de uitgifte en overdracht van de aandelen, de wijze van benoeming van bestuurders en commissarissen, de bevoegdheden van de diverse functies binnen de rechtspersoon en de wijze waarop de rechtspersoon beëindigd kan worden.