Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament staat wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas na overlijden. Een levenstestament werkt voor situaties tijdens het leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Het is voor iedereen persoonlijk om te besluiten wanneer een levenstestament van toepassing is. Het belangrijkste is dat uw zaken op tijd geregeld zijn. Dat wil zeggen voordat u in een kwetsbare positie zit, bijvoorbeeld doordat uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt. Neem de tijd om hierover na te denken en dit te bespreken met uw partner, kinderen of iemand anders die de rol van gevolmachtigde op zich gaat nemen.

U kunt op ieder moment het levenstestament intrekken of aanpassen bij ons kantoor.