In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met zo’n verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledenen. De verklaring van erfrecht is een onmisbaar document om tot een goede afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Wij kunnen voor u een verklaring van erfrecht opmaken. Voordat we de verklaring afgeven doen we een aantal onderzoeken bij onder andere de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Zo brengen we alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart.