Erfenis regelen

Als u zelf wilt bepalen hoe uw erfenis wordt verdeeld, dan maakt u een testament. Erfenissen van mensen die geen testament hebben, worden door de overheid bij wet verdeeld. Een testament heeft veel voordelen, zo erf je als je ongehuwd samenwoont en ook geen geregistreerd partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst hebt, volgens de wet niet van elkaar. Als u dit wel wilt, kunt u dit regelen door een testament op te stellen bij de notaris. Ook kan een testament er voor zorgen dat  belasting wordt bespaard of uitgesteld.

De erfgenamen

De wet regelt wie uw erfenis krijgt en hoe uw erfenis wordt verdeeld. Als je getrouwd bent, erft op grond van de wet de echtgenoot. Bent u getrouwd én heeft u kinderen, dan delen zij ook mee in de erfenis. Zij moeten wachten op hun deel totdat de laatste ouder overleden is. Heeft u geen echtgenoot of kinderen, dan erven uw familieleden (bloedverwanten).

Waarom een testament?

Als u zekerheid wilt dat alles verloopt zoals u dat zou willen, dan kan dat in een testament bij de notaris worden vastgelegd.

Er zijn verschillende redenen om een testament te laten maken bij de notaris. Bijvoorbeeld bij de komst van kinderen, om vast te leggen wie de zorg voor de kinderen krijgt als een van beide overlijdt. Een andere reden kan zijn dat u niet getrouwd bent met uw partner: volgens de wet erf je niet van elkaar als er geen testament is.

Zeker na een scheiding, is het belangrijk dat u zich goed door een notaris laat voorlichten over de gevolgen van de wet voor uw situatie. Een vaak voorkomende reden voor het maken van een testament is de zogenaamde uitsluitingsclausule. Hiermee regelt u dat uw erfgenamen (degene die uw erfenis krijgen) bij een echtscheiding uw erfenis niet met een ex-partner hoeven te delen.

Advies over uw testament

Wetten en regels, maar ook uw persoonlijke situatie en wensen veranderen. Het is dus belangrijk om - als u al een testament heeft – regelmatig te bekijken of het nog steeds het door uw gewenste gevolg krijgt.