Een nieuwe fase in je relatie: samenwonen. Als je gaat samenwonen deel je een huis en een huishouden. Je koopt samen dingen en investeert in elkaar, in een huis of andere zaken. Met een samenlevingscontract regel je een aantal belangrijke zaken. Als je uit elkaar gaat, is het duidelijk hoe zaken geregeld zijn en wie welke spullen krijgt. Je voorkomt zo ruzie of erger, een rechtszaak.

In een samenlevingscontract kun je regelen dat als één van beide overlijdt de overgebleven partner erft en niet de familie. Partners die niet getrouwd zijn, erven niet automatisch van elkaar. Zij erven alleen van elkaar als er een testament of een samenlevingscontract is.

In een samenlevingscontract wordt de inleg in jullie huis wordt helder vastgelegd. Dat is belangrijk als je bijvoorbeeld naast een hypothecaire geldlening het huis met eigen spaargeld of met een lening van je ouders betaalt.

Als je kinderen krijgt gaat een van de partners misschien minder werken. Dit kan worden gecompenseerd door in het samenlevingscontract een inkomens- en/of alimentatieregeling vast te leggen. Zonder samenlevingscontract en testament is bij overlijden de overblijvende partner niet beschermd tegen aanspraken van de kinderen op de erfenis. Met een samenlevingscontract en testament kan worden geregeld dat de kinderen pas erven als beide ouders zijn overleden. Als er stiefkinderen zijn is een goed testament en samenlevingscontract extra belangrijk.

Kortom: een notarieel samenlevingscontract biedt veel voordelen. Wij helpen graag met advies en een voor jullie gunstig samenlevingscontract.

Testament

In een samenlevingscontract is niet geregeld dat partners elkaars erfgenamen zijn, als je dat wel wilt dan is een testament nodig.