Voor het afsluiten van uw hypotheek heeft u een hypotheekakte getekend. Dit document is  door de notaris ingeschreven in het hypothekenregister van het kadaster. Als u de hypotheeklening heeft afgelost, wordt uw hypothecaire inschrijving door het indienen van een zogeheten royementsakte definitief verwijderd. De royementsakte wordt ook door de notaris ingediend.

Voor indiening gaan we bij de betrokken geldverstrekker na of de hypotheeklening daadwerkelijk is afgelost. Vervolgens maken we een zogeheten royementsvolmacht op, die we aan de geldverstrekker toezenden. Zodra de door de geldverstrekker ondertekende volmacht retour is ontvangen, kan de volmacht worden verwerkt in een royementsakte. Dit is een officieel door de notaris ondertekend stuk, dat wordt ingediend bij het Kadaster. Nadat het Kadaster het stuk heeft toegepast, is de inschrijving in het hypothekenregister daadwerkelijk verdwenen.

Nadat de hypotheek is uitgeschreven uit het kadaster, ontvangt u van ons een bevestiging van doorhaling.

Welke gegevens zijn nodig?

Voor het verwerken van een hypotheekroyement hebben we de volgende gegevens van u nodig:

  • Een recent overzicht van uw leningen van uw geldverstrekker (meestal bank).
  • Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres).
  • Een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart).
  • Als de hypotheek op een ander object is gevestigd dan uw woonadres, dan hebben we de exacte opgave van het betreffende pand/perceel nodig.