Veel mensen zitten na een scheiding met de vraag wat er met hun woning en gezamenlijk gebeurt. Bij een huwelijk valt de woning meestal in de huwelijksgemeenschap. U bent samen eigenaar van het huis. Na een (echt)scheiding moet de eigendom van de woning dan verdeeld worden. Vaak is aan de woning een hypothecaire lening (schuld) verbonden die goed afgehandeld moet worden.

Ook als u niet getrouwd bent is er vaak sprake van een gezamenlijke woning. Ook dan moet de woning verdeeld worden en geldt als uitgangspunt dat u hoofdelijk aansprakelijk bent en blijft voor de schuld. Hoofdelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat de bank u beiden, maar ook ieder afzonderlijk mag aanspreken voor de betaling van de gehele rente en na opzegging van de gehele hoofdsom.